Рубрика: Uncategorized

Երևանի թաքնված թանգարանները

Թանգարանները՝ որպես հուշային վկայականներ և հոգևոր արժեքներ
Թանգարաններ, որոնց մասին քիչ գիտեն նույնիսկ երևանցիները
Երևանում գործող հիսունից ավելի թանգարաններն ու պատկերասրահները մեր պատմության մի մասն են կազմում, որոնց մասին քչերը գիտեն Երևանում: Ուրբանիստան ներկայացնում է Երևանի ամենաթաքնված թանգարաններից ընդամենը մի քանիսը:

7777777

Նախագիծ՝
Հայաստանի երկաթուղային թանգարան
Հասցեն՝ Սասունցի Դավթի հրպ. (երկաթգծի կայարանի տարածքում)
Հեռ. +374 60 463 444
Նպատակը՝
  • Մշակութային շփում
  • Քաղաքակիրթ մարդու դաստիարակում

Խնդիրներ՝

  • Երկաթուղային ոլորտում կիրառվող սարքավորումների` հեռախոսներ, հեռագրային սարքեր, ազդանշանային շեփոր, «Կկու» շոգեքարշի ազդանշան-սուլիչ, 1958թվականի տոմսերի դակիչ ծանոթացում:
  • Մարդկային հասարակության զարգացման մասին գիտելիքների հարստացում