Рубрика: Uncategorized

Տարատարիք սովորողների երկարացված օրվա նախագծեր

Նախագիծ՝

Մեր ներքին բակը

Ժամկետը՝ հոկտեմբեր ամիս

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդցիներ

  1. Հոկտեմբերը մեր բակում /պատումներ, ֆոտոշարք/:
  2. Մեր ընկեր- բարեկամ ծառերը /հարցազրույցներ, երկխոսություններ ընտրած ծառի, թփի հետ/:
  3. Բակի տեղանքը, տարածքը /որտեղ է գտնվում՝ հետազոտություն, ինչքան տարածություն է զբաղեցնում՝ չափումներ/:
  4. Բակի լանջերը /հատված առ հատված չափումներ, առանձնացնել ճիմապատման ենթակա մասերը և հաշվել՝ ինչքան ճիմ է հարկավոր այդ աշխատանքի համար/;
  5. Բակի բուսական աշխարհը /հաշվարկ՝ ծառեր, թփեր/:
  6. Բակի խնամքը /ովքեր, ինչպես, ինչ աշխատանքներ/
  7. Մրցույթ՝ Ինչպիսին կուզեի տեսնել մեր բակը /պատումներ, նկար որևէ ծրագրով/:

Գրաբարի օրեր

Ժամկետը՝ 2.10-14.10