Рубрика: Ուսումնական նյութեր

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԴԱՏ (ճապոնական հեքիաթ)

 Հեքիաթը վերցված է 1959-ին Հայպետհրատի կողմից հրատարակված «Ճապոնական հեքիաթներ» գրքից, որը թարգամնել է Սերգեյ Ումառյանը:
Մի անգամ մի ժլատ մարդ կորցնում է իր քսակը, որի մեջ լինում է հարյուր ոսկեդրամ: Մի ազնիվ մարդ գտնում է այն և հանձնում չինովնիկին: Ժլատը գալիս է ատյան և իր կորցրածի մասին հայտնում չինովնիկին: Չինովնիկը նրան ցույց է տալիս քսակը և հարցնում:
-Արդյոք սա՞ չէ քոնը:
Ժլատն ուրախությունից ժպտում է:
-Հենց դա է,-ասում է նա և ձեռքը մեկնում դեպի քսակը, բայց չինովնիկը կանգնեցում է նրան:
-Չէ, համբերիր: Որտե՞ ղ է տեսնված, որ կորցրածը ձրի վերադարձնեն տիրոջը, դու պետք է շնորհակալություն հայտնես նրան` ով գտել է քո փողը:
Рубрика: Ուսումնական գործունեություն, Uncategorized

Սեպտեմբեր ամսվա անելիքներ. 2016-2017

Սեպտեմբերի 1-4

Առցանց դաս

Սիրելի 4- 5-րդցի, առաջարկում ենք մասնակցել այս առցանց դասին: Մասնակցելով կիմանաս, թե որն է հայերենի առաջին նախադասությունը, և թող այն դառնա քո այս ուսումնական տարվա մեկնարկը:

Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

 Կարդա այսպես.

զիմաստութիւն — զիմաստություն
զխրատ — ըզխրատ
զբանս — ըզբանըս
հանճարոյ — հանճարո

 Բառարան

զիմաստութիւն — իմաստությունը
 զխրատ — խրատը
բան — խոսք
զբանս — խոսքերը

 Հարց և առաջադրանք

Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ:

Նախադասությունը գրավոր փոխադրիր:

Հ.Գ. Չմոռանաս աշխատել բլոգում:

Աղբյուրը՝ Սուսան Մարկոսյան «Գրաբար»

 2. Յուրաքանչյուր տառախմբի հնչյունները վերադասավորիր այնպես, որ բառ ստանաս.

Գրանեձ, նումե, ատնկա, անեծր,

Սե, ահուրտս, մե, նաջ, սե, ահուրտս,

Վոծ, րաբթույնու, նշրհոք ու եսր,

Խոճ ապրևգ մե ռաել երվուտս:

  • Իսկ հիմա… Ուշադիր կարդա ստացված քառատողը: Գիտես՝ ով է գրել և որ բանաստեղծության առաջին քառատողն է: Սովորիր անգիր:
  • Համացանցի օգնությամբ գտիր բանաստեղծությունը, տեղադրիր քո բլոգում և մի քանի անգամ կարդա:
  • Պատմիր բանաստեղծությունը /գրավոր/:
  • Փորձիր վերաբերմունք արտահայտել բանաստեղծության վերաբերյալ /հավանեցիր, հեղինակի ապրելակերպը քեզ դուր եկավ, համոզեց…/

Հիշեցում՝ Հայոց լեզուն ունի 36 հնչյուն, 39 տառ:

Է—է /էկրան, էջ/, ե /սեր, դեղ/

Ո—օ /օրինակ, օր/, ո /կով, մորթի/

Առաջադրանքներ՝

Ա. Տեղադրիր համապատասխան հնչյուններ և ստացիր բառեր /փակագծերում տրված թիվը նշում է ստանալիք բառի առավելագույն քանակը/.

Եր+ /6/, փո+ /7/, աշ+ /8/, բա+ /9/

Բ. Յուրաքանչյուր բառի սկզբին, ապա՝ վերջին կցիր մեկական հնչյուն և ստացիր երկու նոր բառ.

Մուր, վազ, տար, ական, շուն, այր, ավար:

Գ. Որոշիր բառերի հնչյունների և տառերի քանակը: Նկատի առ նաև արտասանվող, բայց չգրվող ը հնչյունը:

Օրորոց, եղինջ, հևիհև, օթևան, երկյուղ, երբեմն, սերկևիլ, պարգև, խխունջ, պատշգամբ, ճակնդեղ:

Ձայնավոր հնչյուններն են՝ ա, է /ե/, ը, ի, ու, օ /ո/:

Ա. Գրիր բառեր, որոնց մեջ լինեն երկու կամ ավելի միայն ա կամ միայն օ /ո/ ձայնավորները.

Օրինակ՝ ավազան, բողբոջ:

Բ. Տեղադրիր համապատասխան ձայնավորներ և յուրաքանչյուր տարբերակում ստացիր երեքական բառ.

Ս+ր, թ+փ, ծ+ռ, թ+ք, +ր:

Գ. Գրիր ութական բառ, որոնց մեջ՝

Նույն բաղաձայնը կրկնվի

Լինի երեք տարբեր ձայնավոր

Բառամիջում լինի երկու կից բաղաձայն:

Օրինակ՝ թաթ, իրավունք, խոճկոր:

Ուսումնական ճամփորդություն՝ Երևան-Արագած-Գեղարոտի ջրվեժ /ծրագիր/

Ամփոփում-հաշվետվություն

Սեպտեմբերի 5-11

Սեպտեմբերի 5—Կրթական շքերթ/պատրաստել ռեպորտաժ/

Օգոստոսի 31-ին ծնվել է Վիլյամ Սարոյանը, Սարոյան Վիլյամ

Կարդա, պատմիր, որից հետո բլոգում բացիր Վիլյամ Սարոյան էջը, համառոտ տեղեկություններ գրիր գրողի մասին:

«Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը»—ընթերցարան 6

«Ճառ մարդկային քթի մասին»—ընթերցարան 5

Կարդա, կատարիր առաջադրանքները:

Հայոց լեզու—5

Առաջադրանքներ՝առ.1-24` ընտրությամբ—Հնչյուն և տառ

Սեպտեմբերի 13-17

հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաք

Վ. Սարոյան-Յուլիսիս, Հոմեր /ընթերցարան 5/

կարդալ,  կատարել առաջադրանքները

Հայոց լեզու—Վանկ

Բարձունքի հաղթահարում` Թրասարի հաղթահարում

Սեպտեմբերի 23-հոկտեմբերի 7 —Կոմիտասյան օրեր,Կոմիտաս, բանաստեղծություններ