Սեպտեմբեր 2016. ուսումնական օրացույց

Սեպտեմբերի 1-<<Բարև աշուն>> նախագծի մեկնարկ

Սեպտեմբերի 2- Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 5

 • Կրթական շքերթ 2016
 • Հեղինակային կրթական ծրագրերի աշնանային ամենամյա ստեղծագործական 11-րդ հավաքի մեկնարկ. հեղինակային կրթական ծրագրով նորամուտներ

Սեպտեմբերի 7

 • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 9

 • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 10-Մաշտոցներ սրբավայրի  բարձունքի հաղթահարում

Սեպտեմբերի 14

 • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 16

 • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Սեպտեմբերի 17-Մաշտոցներ սրբավայրի  բարձունքի հաղթահարում

Սեպտեմբերի 21

 • Մեր տոնը բարձունքին

Սեպտեմբերի 23

 • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք
 • «Կոմիտասյան օրեր» նախագծի մեկնարկ
 • Ֆլեշմոբ անգլերեն լեզվից

Սեպտեմբերի 28

 • Մանկավարժական աշխատողների ամենշաբաթյա սեմինարներ

Սեպտեմբերի 30

 • Մեդիաուրբաթ ընդհանուր պարապմունք

Նախագծեր

Լեզվաբանի ակումբի մեկնարկ

Անգլիախոսներ + Մաթեմատիկոսներ նախագծի մեկնարկ

<<Ես>> նախագծի մեկնարկ

<<Անգլերեն + Ուրախ  բնագիտություն>> նախագծի մեկնարկ